top of page

NỘI THẤT CĂN HỘ :

T03 , T04 , T06, T07, T08 , T09 , T12 , T12A Mẫu 9

Diện tích :

65,55 m2

Tòa :

TROPICAL

bottom of page